Nieuws en medelingen

'Kerstmis is een verhaal van kwetsbaarheid en kracht'

'Er schuilt grote kracht in wie zichzelf kwetsbaar durft opstellen', godsdienstleraar en auteur Ignace Demaerel.

Kerst is zonder twijfel het meest uitbundig gevierde feest in onze cultuur: getuige de talloze kerstmarkten, de straatdecoraties, de sfeermuziek in winkelstraten, en binnenskamers de familiefeesten, het uitvoerige tafelen, de gezelligheid en cadeautjes, vaak tot het overdadige toe. Het verhaal erachter verdwijnt echter steeds meer naar de achtergrond, vervaagt, verdampt...

om over na te denken

Het abortusdebat: een kleine aanpassing in de wet, maar met grote gevolgen.

Zullen alle genoemde voorstellen, zoals gynaecoloog Bernard Spitz terecht opmerkt, íets verhelpen aan de reële nood van deze vrouwen, die meestal om sociale redenen aan abortus denken? Preventie en daadwerkelijke hulp zijn volgens mij duizendmaal te verkiezen boven een uitbreiding van de wet.

                                                                   Lees het artikel in Knack.

 

  <><      <><      <><      <><      <><      <><      <><      <><      <><      <><      <><    

In het Nederlands op donderdag: Momenteel nemen we de studie "Van zonden naar vergeving" door.

In het Engels op dinsdag: Het boek Nahum

Neemt u graag deel: contact met Johan

Hier kan u vragen over de Bijbel stellen: Stel een vraag!

Nieuws van Moved for all Nations

17 januari 2019

Reaching out with love and compassion

<><