Onze basisprincipes (methodes/werkwijze)

Hoe we iets doen vinden we even belangrijk als wat we doen. Niet alleen onze doelstellingen zijn dus belangrijk, maar ook onze methodes. Daarom zijn volgende basisprincipes uiterst belangrijk en willen we deze ook ten volle respecteren.

We maken gebruik van de Bijbel als geschreven bron voor ons handelen. Bijbels gefundeerd onderwijs, de Bijbel steeds met een open geest onderzoeken, krijgt een belangrijke plaats. Het juist omgaan met de Bijbel is hierbij zeer belangrijk daar het verkeerd gebruik maken van de Bijbel, zowel christenen van elkaar heeft verwijderd als mensen van het christelijk geloof heeft afgehouden. Dit staat natuurlijk haaks op de bedoeling en ontstaan van de Bijbel. De Bijbel wil immers mensen bij God en bij elkaar brengen!

Onderwijs in de gemeente moet dus op deze eenheid gericht zijn en ook bruggen naar de nog-niet-gelovigen en naar de niet-meer-gelovigen bouwen.

Eenheid met God staat natuurlijk centraal. Voor zang en gebed (lofprijs, aanbidding, meditatie, voorbede) moeten gelegenheden in alle vrijheid gegeven worden. Ruimte voor de werking van de Heilige Geest, die gemeenschap met God geeft, is hierbij noodzakelijk. Verlangen naar God moet als voorbeeld getoond en aangemoedigd worden. Spontaniteit is belangrijk, aanmoediging kan nodig zijn, maar voor dwang en manipulatie mag geen enkele plaats zijn. Eenheid met God is alleen mogelijk als er ook eenheid met elkaar is.

Eenheid met elkaar, samen een ware gemeenschap zijn, moet steeds nagestreefd worden en mag door niets in het gedrang komen. Hiertoe worden activiteiten georganiseerd en wordt er over de algemene sfeer gewaakt. Een uitnodigende, open en dienende houding naar elkaar toe moet steeds worden gestimuleerd.

Elk persoon, in en buiten de gemeenschap, is uniek en belangrijk en heeft recht op aandacht en moet dan ook zonder enig onderscheid worden gerespecteerd in zijn eigenheid en vrijheid. Het bemoedigen van de ander is van onschatbare waarde en kan door positieve bekrachtiging gebeuren.

Er wordt steeds naar mogelijkheden gezocht, waardoor ieder zijn of haar talenten en bedieningen kan ontdekken en in een juiste houding kan ontwikkelen.