Wie is Jezus volgens U? - veranderd door de kracht van de opgestane Christus

Artikelindex

 

Maar na zijn opstanding en hun ervaring op de Pinksterdag zijn deze zelfde ontmoedigde, ontevreden mannen en vrouwen volkomen veranderd door de kracht van de opgestane Christus. In zijn naam hebben ze de wereld op z'n kop gezet. Velen moesten met hun leven betalen voor hun geloof. Anderen werden op een verschrikkelijke manier vervolgd. Hun moedig gedrag heeft geen grond behalve dan dat ze ervan overtuigd waren dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. Daarvoor was het waard om te sterven (Handelingen 2:14-36).

"Meer dan 40 jaar werk ik nu met intellectuelen van de universitaire wereld, en ik moet de eerste persoon nog ontmoeten, die niet erkend dat Jezus Christus de Zoon van God is, de beloofde Messias, nadat hij eerlijk de overweldigende bewijslast heeft onderzocht van de godheid en de opstanding van Jezus van Nazareth. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet geloven, maar vaak zijn ze dan wel zo eerlijk om te zeggen: "Ik heb nooit de tijd genomen om de Bijbel te lezen of de historische feiten te bestuderen over Jezus", aldus Dr. Bill Bright.

Een levende Heer: Omdat Jezus is opgestaan dienen zijn volgelingen niet de instellingen van een dode stichter, maar hebben ze een persoonlijke relatie met de levende Heer. Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van de mensen die Hem vertrouwen en gehoorzamen. Door de eeuwen heen, hebben vele mensen de waarde van Jezus Christus erkend, onder wie velen die een stempel gedrukt hebben op de wereldgeschiedenis.

De franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens tot Jezus: "Er is een door God geschapen vacuum in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in Zijn Zoon Jezus Christus."

Wilt u deze Jezus Christus leren kennen als uw levende Heer? Hoe vreemd het ook klinkt, dat kan! Jezus verlangt er zo naar om een persoonlijke liefdevolle relatie met u te hebben, dat Hij daarvoor alles klaar heeft gemaakt.

bron Agape


Als u weten wilt, hoe u in relatie met Hem kunt treden, neem dan contact met ons op.

Lees eventueel ook de getuigenissen van Karen en Robert uit onze gemeente

 

Anonieme begeleiding: aanmelden via deze link

 

Cookies

<><