Wie is Jezus volgens U? - Reden om te geloven

Artikelindex

Reden om te geloven

De opstanding is centraal voor het geloof van een christen. Er zijn verschillende redenen waarom de mensen die dit hebben bestudeerd, geloven dat het waar is:

Voorspeld

Ten eerste: Jezus zelf heeft zijn dood en opstanding voorspeld. En zijn dood en opstanding zijn uitgekomen, precies zoals hij had gezegd (Lukas 18:31-33).

Het lege graf:

Ten tweede: De opstanding is de enige plausibele verklaring voor het lege graf.

Als we het bijbelse verhaal zorgvuldig lezen zien we dat het graf waarin het lichaam van Jezus lag, goed bewaakt werd door Romeinse soldaten en verzegeld was. Als, zoals sommigen hebben gezegd, Jezus niet werkelijk dood was, maar zeer verzwakt, zouden de wachters en de steen hem wel hebben tegengehouden als hij wilde vluchten, of gered zou worden door zijn volgelingen. De vijanden van Jezus zouden zijn lichaam niet hebben genomen. Als het lichaam van Jezus niet in het graf was, zou dat immers het verhaal van de opstanding alleen maar versterkt hebben.

Persoonlijke ontmoetingen::

Ten derde: de opstanding is de enige uitleg voor de verschijningen van Jezus aan zijn discipelen. Na zijn opstanding verscheen Jezus zeker tien keer aan hen die Hem hadden gekend. Zelfs verscheen Hij aan meer dan 500 mensen tegelijk. De Heer beweest dat deze verschijningen geen hallucinaties waren. Hij at en sprak met hen en ze mochten Hem aanraken (1 Johannes 1:1).

De geboorte van de kerk:

Ten vierde: de opstanding is de enige logische verklaring voor verandering van de apostelen.

Zij lieten hem voor de opstanding in de steek, na zijn dood waren ze ontmoedigd en bang. Zij hadden niet verwacht dat Jezus uit de dood zou opstaan (Lukas 24:1-11).

Cookies

<><