Wie is Jezus volgens U? - Wat betekent Jezus van Nazareth voor u?

Artikelindex

Wat betekent Jezus van Nazareth voor u? Uw antwoord op deze vraag bepaalt de rest van uw leven.

Alle andere religies zijn gesticht door mensen en zijn gestoeld op menselijke filosofieën, normen en gedragsregels. Haal de stichters uit hun godsdienst en er zal niet werkelijk iets veranderen. Maar als u Jezus uit het christendom haalt, dan is er niets meer over. Bijbels christendom is niet zomaar een levensfilosofie, noch een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het ware christendom is gebaseerd op een levende persoonlijke relatie met de opgestane en levende Redder en Heer.

Een opgestane Stichter

 Jezus van Nazareth was aan het kruis genageld, begraven in een geleend graf en drie dagen later weer opgestaan uit de dood. In dit opzicht is het christendom heel uniek. Elk argument voor de betrouwbaarheid van het christendom is afhankelijk van het bewijs van de opstanding van Jezus van Nazareth.

Door de eeuwen heen hebben vele geleerden, die de bewijzen van de opstanding hebben onderzocht, geloofd en ze geloven nog steeds, dat Jezus leeft. Na onderzoek van de bewijslast van de opstanding die de evangelie-schrijvers ons geven, concludeerde Simon Greenleaf, een autoriteit met betrekking tot rechtskundige zaken aan de Harvard School voor Rechtsgeleerdheid: "Daarom was het onmogelijk om vast te houden aan de dingen die ze vertelden, als Jezus niet werkelijk uit de dood was opgestaan, en zeker niet als ze het niet net zo zeker hadden geweten als de andere feiten."

John Singleton Copley, een van de grootste geleerden op het gebied van rechtswetenschap in de Britse wereld: "Ik weet heel goed wat bewijslast is, en ik zeg u dat ik nog nooit zoveel bewijzen heb gezien als voor de opstanding."

Cookies

<><