Wie is Jezus volgens U? - Zijn leven en boodschap brengt verandering

Artikelindex

Zijn leven en boodschap brengt verandering

Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth, de Christus. En u zult zien dat Hij en Zijn boodschap altijd grote veranderingen brachten in de levens van de mensen en volken. Waar zijn onderwijs en invloed zijn gekomen, werd de heiligheid van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend, zijn scholen en universiteiten gesticht en is de slavernij afgeschaft. Er zijn vele veranderingen gekomen voor de mensheid. Ook zijn individuele mensenlevens veranderd.

Bijvoorbeeld, Lew Wallace, een bekend generaal en literator. Twee jaar lang, studeerde de heer Wallace in verschillende bibliotheken van Europa en Amerika om informatie te vinden waarmee Hij het christendom kon vernietigen. Terwijl hij het tweede hoofdstuk van zijn boek schreef, viel hij plotseling op zijn knieën en schreeuwde het uit tot Jezus: "Mijn Heer en mijn God."

Door al het bewijsmateriaal dat hij las, kon hij er niet langer omheen dat Jezus Christus werkelijk Gods Zoon was. Later schreef Lew Wallace het boek "Ben Hur", een van de beste boeken die geschreven zijn over de tijd van Christus.

Zo ook, C.S. Lewis, professor aan de Universiteit van Oxford in Engeland, hij was een agnosticus die jarenlang de godheid van Jezus Christus ontkende. Maar ook hij moest eerlijkheidshalve Jezus Christus als zijn God en Redder aanvaarden, toen hij de bewijzen zag van de godheid van Christus.

Cookies

<><