Wie is Jezus volgens U? - Zijn komst voorspeld

Artikelindex

Zijn komst voorspeld

Honderden jaren voor de geboorte van Jezus, lezen we al profetieën over zijn komst in de Bijbel. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaren. Er staan meer dan 300 profetieën in over Zijn komst. Alle details zijn uitgekomen, o.m. over zijn wonderbaarlijke geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

Het leven dat Jezus leidde, de wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, zijn dood aan het kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart - alles wijst op het feit dat Hij niet zomaar een man was, maar veel meer.

Jezus heeft gezegd: "De Vader en ik zijn Een" (Johannes 10:30), "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader" (Johannes 14:6).

Cookies

<><