Cherut

Onze gemeenschap zet zich ook in voor Cherut.

Cherut Belgium zet zich in voor vrouwen in de prostitutie en slachtoffers van mensenhandel. Vrijwilligers zijn aanwezig in prostitutiebuurten als straatwerkers en er is een inloophuis waar er op een familiale manier op allerlei gebied ondersteuning wordt gegeven en vrouwen deel uit maken van de werking. Daarnaast is er professionele hulpverlening zoals gesprekken met een maatschappelijk werker, opvangmogelijkheden, praktische ondersteuning, werkervaring opdoen enz. Traumaverwerking en (re)integratie staan centraal in onze werking. Cherut staat voor vrijheid om te kiezen, dat er een keuze komt waar er eerst geen keuze was en ook de nodige ondersteuning om echt een andere toekomst op te bouwen. Dat ze echte vrijheid en herstel vinden en een nieuwe start kunnen maken!

Koffieklap is een project van Cherut. In centrum van Antwerpen (Klapdorp 41) is er een heel gezellig koffiehuisje waar je (h)eerlijke koffie en thee kunt drinken met een stukje taart. Als KoffieKlap staan we voor eerlijke koffie/ eerlijke kansen en hebben we een werkervaringsproject waar we werken aan specifieke skills en integratie zodat vrouwen een eerlijke kans krijgen in onze maatschappij. Samen als groep komen ontbijten of lunchen of bijvoorbeeld een feestje organiseren in KoffieKlap? Contacteer ons en samen kijken we wat er mogelijk is.
Welkom in KoffieKlap als je in de buurt bent! Houdt wel onze openingsuren in het oog omdat we met vrijwilligers werken en niet altijd opening kunnen garanderen.

Volg ons op Social Media FB/Insta Cherut Belgium & KoffieKlap
Website www.cherutbelgium.com