Onze basisprincipes (methodes/werkwijze)

Hoe we iets doen vinden we even belangrijk als wat we doen. Niet alleen onze doelstellingen zijn dus belangrijk, maar ook onze methodes. Daarom zijn volgende basisprincipes uiterst belangrijk en willen we deze ook ten volle respecteren. We maken gebruik van de Bijbel als geschreven bron voor ons handelen. Bijbels gefundeerd onderwijs, de Bijbel steeds …

Onze Geloofsbelijdenis

We onderschrijven diverse traditionele christelijke geloofsbelijdenissen en specifieke Pinkster-geloofsbelijdenissen, maar schrijven toch ook onze eigen belijdenis die dienstig moet zijn in onze tijd en in onze samenleving. Geloven heeft immers enerzijds een traditioneel karakter, en anderzijds zoekt geloven voortdurend zijn vorm in een veranderende samenleving. We vinden ons terug in de vroeg-christelijke, in de protestantse …

Ons functioneren

Het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) is het samenwerkings-verband waarvan we lid zijn. Het VVP raakt de zelfstandigheid van de aangesloten gemeenten niet, maar levert naast de belangrijke broederlijke contacten een aantal praktische mogelijkheden. Zo worden er kinder-, tiener- en jeugdkampen georganiseerd en de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 11 november. Vlaanders is het VVP-tijdschrift. Mede via …

Ons doel

Wij willen een open gemeenschap zijn waarin mensen van verschillende leeftijden en achtergronden in alle vrijheid kunnen kennismaken met het christelijk geloof en met Jezus Christus in het bijzonder. Verder willen we door onze activiteiten bouwstenen aanreiken om te helpen dit christelijk geloof op een bijbelse basis te beleven en te ontwikkelen. Hierdoor zal ieders …

Kinderclubs

zondag 10:00 uur   info: Johan Rober   De zondagochtend mag ook voor de kinderen een feest zijn. Ze zingen eerst even samen met de volwassenen en gaan dan naar hun eigen samenkomsten. Hier krijgen ze op hun niveau godsdienstonderricht in bijbelse verhalen  en principes. Tijdens de club kunnen de  kinderen vragen stellen en hun belevenissen …