Op zoek naar een woonplek voor Nina

De hele dag was het in mijn gedach­ten. De dag van de Men­sen­rech­ten. Voor­al de vraag of één dag van de Men­sen­rech­ten wel genoeg is? Hoe­veel men­sen­rech­ten wor­den er niet geschon­den, soms zelfs gewoon omdat we het niet weten? Men­sen­rech­ten Het recht om mens te zijn…schiet het door mij heen. Het recht om mens­waar­dig te …

rouw8

Eindejaar en rouwen

Eindejaar is niet voor iedereen een reden tot feesten. Zij die een geliefde verloren, hebben het vaak moeilijk met het feestgedruis dat kerst en nieuw met zich meebrengen. Niet alleen het verlies van een geliefde, maar ook hoe de omgeving op het rouwproces reageert, zijn in tijden van champagne en kaviaar zwaar om slikken. Volledig …

Kwetsbaarheid en kerst

‘Kerstmis is een verhaal van kwetsbaarheid en kracht’ ‘Er schuilt grote kracht in wie zichzelf kwetsbaar durft opstellen’, godsdienstleraar en auteur Ignace Demaerel. Kerst is zonder twijfel het meest uitbundig gevierde feest in onze cultuur: getuige de talloze kerstmarkten, de straatdecoraties, de sfeermuziek in winkelstraten, en binnenskamers de familiefeesten, het uitvoerige tafelen, de gezelligheid en …

kerst

Wat betekent Advent?

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. We verwachten nieuwe tijden, zoeken naar gerechtigheid en vrede, we hunkeren naar diepe …

Wat is Pinksteren?

Pinksteren, het feest van enthousiasme, inspiratie en geestelijke harttransplantatie. Van de vier grote christelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) is Pinksteren zonder twijfel hetgeen het minst gevierd wordt. Maar het is zeker ook het minst gekend en begrepen. Verder lezen in Knack  

eerlijke dialoog

De ontmoeting tussen paus Franciscus en imam Ahmed el-Tayeb is een mijlpaal in de geschiedenis. In zijn toespraak maandagavond refereerde de paus zelf aan de ontmoeting van zijn heilige naamgenoot met de sjeik al-Malik al Kamil, ten tijde van de kruistochten, dit jaar precies 800 jaar geleden. Maar de ontmoeting levert ook een Document over Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven op dat …

Vasten in deze tijd

middeleeuws of progressief, nutteloze zelfkwelling of bevrijdend voor de geest? Iedereen kent het begrip wel, maar echt vasten doet nog nauwelijks iemand. Voor sommigen is het middeleeuws en achterhaald, anderen denken dat het vandaag extra noodzakelijk is in een wereld vol overconsumptie. Een doordenkertje in artikel

waar het hart vol van is

Verrast door het Evangelie

Johan:  Verrast door het Evangelie Op mijn 16de verjaardag kreeg ik van mijn vader een Bijbel cadeau. Eigenlijk was ik daar niet zo blij mee. Als eigenzinnige puber had ik liever een ander geschenk gekregen. Toen ik maar de universiteit vertrok, had ik een heel dubbelzinnige houding tegenover God. Enerzijds ging ik trouw elke zondag …

bijbelstudie

Celgroepen (met bijbelstudie en gesprek)

Elke donderdagavond van 19h30 tot 21h00.Verder af te spreken gelegenheden info: Johan Rober Vraag van de maand: Waar komt halloween vandaan? …..klik hier! Samen met Gods woord bezig zijn, is verfrissend en vernieuwend. We hebben op diverse avonden celgroepen met bijbelstudie en gesprek. Een thema of een bijbelboek wordt behandeld en er is een ruime …

alpha cursu

Cursussen

Waar en waneer? diverse avonden en af te spreken gelegenheden Het is goed om Gods woord op een meer systematische manier te bestuderen. Soms worden dus aparte cursussen georganiseerd naargelang de interesse en behoefte. Zo is er een speciale cursus ontworpen voor de mensen die geïnteresseerd zijn om te weten wat het christelijke geloof inhoud, …

ws jezusleeft lier boeken

Christelijke literatuur en studiemateriaal

info: Johan Rober Omdat groeien in ons geloof zo aangenaam, noodzakelijk en opbouwend is, bieden we daar wat hulpmiddelen bij aan: de verkoopstand waar u christelijke literatuur en muziek kan kopen. Vind je het gewenste boek of cd niet op de stand, dan kunnen we deze wellicht bestellen voor u. de bibliotheek van boeken, bijbelstudiemateriaal …

bidden bijbel

Gebedsgelegenheden

Omdat gebed één van de pijlers van onze godsdienstbeleving is, willen we daar voldoende aandacht aan geven en hebben wij enkele hulpmiddelen uitgewerkt: Gebedsavond op iedere woensdag om 19h30: iedereen die samen wil bidden is welkom in ons gebouw! Op zondag vanaf 9h00 (in één van de zondagklasjes) bidden vrijwilligers voor de zondagsdienst of andere …

inspiratie nodig

Bekend maken van het evangelie en van de gemeente

info: Gijsbrecht Sleeckx Inspiratie nodig?   Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Jezus’ liefde in ons hart zet ons er vaak toe aan om spontaan of uit een bewuste keuze over hem te vertellen in onze woon- of werkomgeving. De boodschap van Gods liefde, en van zijn vrijmakend en vernieuwend werk, …

Onze basisprincipes (methodes/werkwijze)

Hoe we iets doen vinden we even belangrijk als wat we doen. Niet alleen onze doelstellingen zijn dus belangrijk, maar ook onze methodes. Daarom zijn volgende basisprincipes uiterst belangrijk en willen we deze ook ten volle respecteren. We maken gebruik van de Bijbel als geschreven bron voor ons handelen. Bijbels gefundeerd onderwijs, de Bijbel steeds …

Onze Geloofsbelijdenis

We onderschrijven diverse traditionele christelijke geloofsbelijdenissen en specifieke Pinkster-geloofsbelijdenissen, maar schrijven toch ook onze eigen belijdenis die dienstig moet zijn in onze tijd en in onze samenleving. Geloven heeft immers enerzijds een traditioneel karakter, en anderzijds zoekt geloven voortdurend zijn vorm in een veranderende samenleving. We vinden ons terug in de vroeg-christelijke, in de protestantse …

Ons functioneren

Het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP) is het samenwerkings-verband waarvan we lid zijn. Het VVP raakt de zelfstandigheid van de aangesloten gemeenten niet, maar levert naast de belangrijke broederlijke contacten een aantal praktische mogelijkheden. Zo worden er kinder-, tiener- en jeugdkampen georganiseerd en de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 11 november. Vlaanders is het VVP-tijdschrift. Mede via …