Zondagse eredienst en kinderclubs

Elke zondag komen we samen om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen en om ook God te ontmoeten en te vereren. We nemen vanaf 10h00 tijd om te zingen (met lofprijs en aanbidding) en tijd voor gebed en prediking (Gods woord betrekken op ons leven). Ongeveer 1 maal per maand wordt met brood en wijn het verzoenend sterven van Jezus herdacht. Indien gewenst, wordt er na afloop van de dienst (omstreeks 11h45 u) tijd gemaakt voor persoonlijk gesprek en/of gebed.

Bij gelegenheid kunnen om mensen zich ook laten dopen (door onderdompeling) als een uitdrukking van hun verlangen om Jezus te volgen.

We willen God de ruimte geven om zich in ons leven te tonen.

Ook gezelligheid (met koffie, …) krijgt na afsluiting een belangrijke plaats. Onderlinge gesprekken versterken immers de onderlinge verbondenheid.

Iedereen is uiteraard vrij om te komen en te gaan wanneer hij of zij dat wil.

Voor de kinderen is er een apart programma: zie kinderclubs