Cursussen

Waar en waneer? diverse avonden en af te spreken gelegenheden

Het is goed om Gods woord op een meer systematische manier te bestuderen. Soms worden dus aparte cursussen georganiseerd naargelang de interesse en behoefte.

Zo is er een speciale cursus ontworpen voor de mensen die geïnteresseerd zijn om te weten wat het christelijke geloof inhoud, zonder dat ze hiervoor reeds een keuze hebben gemaakt (alpha-cursus).

alpha cursu
alpa cursus

Verder hebben we een ontdekkingscursus voor mensen die misschien reeds een keuze hebben gemaakt, maar zich toch nog meer vertrouwd willen maken met de christelijke basis van ons geloof.

info: Johan Rober