Welkom bij Jezus Leeft Lier


U vindt hier o.a.

  • Wat onze doelstellingen, geloofsovertuigingen en basisprincipes zijn.
  • Hoe we functioneren.
  • Een overzicht van onze activiteiten.
  • Praktische informatie over de kerkgemeenschap.

Eredienst

Elke zondag om 10 uur met kinderclubs

Leopoldplein 24,
2500 Lier
(nabij het station naast de tunnel)

Graag staan we tot uw dienst voor meer informatie via 


Ons doel

Wij willen een open gemeenschap zijn waarin mensen van verschillende leeftijden en achtergronden in alle vrijheid kunnen kennismaken met het christelijk geloof en met Jezus Christus in het bijzonder.

Verder willen we door onze activiteiten bouwstenen aanreiken om te helpen dit christelijk geloof op een bijbelse basis te beleven en te ontwikkelen.

Hierdoor zal ieders persoonlijkheid opgebouwd kunnen worden en relationele eigenschappen versterkt kunnen worden.

Concreet betekent dit dat we samen kerk of gemeente zijn; enerzijds aangepast aan onze tijd en samenleving en anderzijds naar het beeld van de vroeg christelijke kerk zoals beschreven in het bijbelboek Handelingen.

Daarom sporen we dan ook mensen aan (naar Handelingen 2 vers 38 en 39) om zich te bekeren en een nieuw leven met Jezus te beginnen. Zij kunnen zich laten dopen, de belofte van de Heilige Geest ontvangen en een christelijk leven ontwikkelen.

We leggen daarom ook (naar Handelingen 2 vers 42) de nadruk op:

  • een aangepast christelijk onderwijs aanbieden;
  • samen een open, eerlijke en hechte gemeenschap zijn;
  • evenzeer open en eerlijk zijn in verlangen naar God;
  • een gebedsleven, in zijn diverse vormen, ontwikkelen.

Dit doel zal, net zoals in Handelingen, enkel door Gods bevestigende aanwezigheid en onder de zalving van de Heilige Geest worden bereikt.

We willen dan ook een kerk of gemeente zijn waarin en waardoor God zich, in zijn wonderbaar en genadig handelen, kan tonen.